Gå til innholdet

Nye rentesatser fra 15. august 2020

Sparing: 1,40%. Kapitallån: 1,95%. Fra og med 24.04.20 er det innført en maks grense pr innskudd på kr. 1.000.000.

Ekstraordinært årsmøte

Tirsdag 27. oktober 2020, Scandic Sjølyst kl. 18.00
Les mer

Aktuelt