Gå til innholdet

Organisering

Energiansattes Interessekontor ble stiftet i 1954 som et andelslag for Oslo Lysverkers ansatte. Man kan kun tegne en andel per ansatt, og andelen lyder på kr. 30. Per 31.12.19 har vi 868 medlemmer.

Eniba forvalter 198,5 millioner kroner og har en egenkapital på 28,2 millioner kroner. Selskapet er registrert i Brønnøysund.

Hvem kan bli medlem?
Du kan bli medlem om du er fast ansatt (minst 50% stilling) i E-CO, Hafslund-konsernet eller ansatt i virksomhet som er overdratt fra Hafslund-konsernet. Dette innebærer at ansatte i Infratek (ansatt før 01.01.2009) og ansatte i Fortum Oslo Varme og Hafslund Marked med datterselskaper (ansatt før 04.08.2017) kan bli medlemmer av Eniba.

Ønsker du å bli medlem?
Fyll ut søknadsskjemaet som du finner HER og send det til oss!

Formål
Eniba mottar rentebærende innskudd fra medlemmene og skaffer medlemmene lån til finansiering av bolig, fritidshus, bil og andre bruksgjenstander. Eniba tilbyr rabatt på forsikringsavtaler gjennom If og Sparebank 1.

Vedtekter
Last ned vedtekter gjeldende fra og med 27.10.20 HER

Last ned gamle vedtekter
 HER

Styret
Styret velges av årsmøtet og består av:

Leder:
Tore Sande

Styremedlemmer:
• Tea Peinert
• Per Luneborg
• Preben Jacobsen
• Torleif Korneliussen

Kontor
Daglig leder – Atle Skaar, tlf. 23 15 95 20
Kundeveileder – Line Myrvold, tlf. 23 15 95 23
Kundeveileder – Magnhild Diez, tlf. 23 15 95 20