Gå til innholdet

Forsikring

Eniba har avtaler med If skadeforsikring og Sparebank 1 gjennom Forsvarets Personellservice.

Rabatter:
If:                   15% medlemsrabatt
Sparebank1: 10% medlemsrabatt + 5% rabatt fra ENIBA

Medlemmer får forsikringen trukket over lønn. Beløpet blir delt opp i maks. 10 terminer fra januar til oktober.
Pensjonister må betale kontant, men får samme rabatt som andre

Kontakt vår agent: Forsvarets Personellservice for et godt tilbud på forsikring:

SpareBank 1
Telefon: 21 07 57 20
E-post: sparebank1@fp.no

If
Telefon: 21 07 57 10
E-post: if@fp.no
Husk å oppgi medlemsnummeret hos oss!