Organisering

Energiansattes Interessekontor ble stiftet i 1954 som et andelslag for Oslo Lysverkers ansatte. Man kan kun tegne en andel per ansatt, og andelen lyder på kr. 30. Per 31.12.16 har vi 1048 medlemmer.

Eniba forvalter 188 millioner kroner og har en egenkapital på 23,3 millioner kroner. Selskapet er registrert i Brønnøysund.

Fast ansatte i minst 50% stilling i konsernene Hafslund, Infratek (ansatt før 01.01.2009) og E-CO kan bli medlemmer.

Ønsker du å bli medlem?
Fyll ut søknadsskjemaet som du finner HER og send det til oss!

Formål
Eniba mottar rentebærende innskudd fra medlemmene og skaffer medlemmene lån til finansiering av bolig, fritidshus, bil og andre bruksgjenstander. Eniba tilbyr rabatt på forsikringsavtaler gjennom If og Sparebank 1.

Styret
Styret velges av årsmøtet og består av:

Leder:
Tore Kristiansen

Styremedlemmer:
* Per Orfjell
* Gøril Nordskag Johnsen
* Jan Torstensen
* Kjersti Sundbø

Varamedlem:
* Andreas Wik

Kontor
Daglig leder – Atle Skaar, tlf. 23 15 95 20
Kundeveileder – Line Myrvold, tlf. 23 15 95 23
Kundeveileder – Magnhild Diez, tlf. 23 15 95 20

ENIBA, Lilletorget 1, 3.etasje 0184 Oslo, Postboks 9337 Grønland 0135 Oslo

 23 15 95 23      post@eniba.no