Organisering

Energiansattes Interessekontor ble stiftet i 1954 som et andelslag for Oslo Lysverkers ansatte. Man kan kun tegne en andel per ansatt, og andelen lyder på kr. 30. Per 31.12.18 har vi 923 medlemmer.

Eniba forvalter 204,5 millioner kroner og har en egenkapital på 24,5 millioner kroner. Selskapet er registrert i Brønnøysund.

Hvem kan bli medlem?
Du kan bli medlem om du er fast ansatt (minst 50% stilling) i E-CO, Hafslund-konsernet eller ansatt i virksomhet som er overdratt fra Hafslund-konsernet. Dette innebærer at ansatte i Infratek (ansatt før 01.01.2009) og ansatte i Fortum Oslo Varme og Hafslund Marked med datterselskaper (ansatt før 04.08.2017) kan bli medlemmer av Eniba.

Ønsker du å bli medlem?
Fyll ut søknadsskjemaet som du finner HER og send det til oss!

Formål
Eniba mottar rentebærende innskudd fra medlemmene og skaffer medlemmene lån til finansiering av bolig, fritidshus, bil og andre bruksgjenstander. Eniba tilbyr rabatt på forsikringsavtaler gjennom If og Sparebank 1.

Vedtekter
Last ned vedtekter HER

Styret
Styret velges av årsmøtet og består av:

Leder:
Kjersti Sundbø

Styremedlemmer:
• Tea Peinert
• Per Luneborg
• Ketil Wang
• Torleif Korneliussen

Fast møtende vara:
• Gøril Norskag Johnsen

Kontor
Daglig leder – Atle Skaar, tlf. 23 15 95 20
Kundeveileder – Line Myrvold, tlf. 23 15 95 23
Kundeveileder – Magnhild Diez, tlf. 23 15 95 20

ENIBA, Lilletorget 1, 3.etasje 0184 Oslo, Postboks 9337 Grønland 0135 Oslo

 23 15 95 23      post@eniba.no

Personvern og cookies