Gå til innholdet

Sparing

Sparing

Spareinnbetaling
Beløpet som den enkelte ønsker å spare, avtales med Eniba og trekkes direkte ved lønnsutbetaling fra bedriftene. Beløpet kan settes inn på Enibas bankkonto 7058.06.57190 med henvisning til medlemmets lønningsnummer og navn.

Utbetaling
Utbetaling skjer enten pr telefon eller pr egen nettbank. Hvis du ikke har Nettbank i ENIBA, finner du søknadsskjemaet på siden avtale nettbank.

Uttak av større beløp avtales på forhånd med kontoret. Man kan også overføre penger fra egen sparekonto til egen konto i en annen bank.
Første gang man overfører til annen, egen konto, må gyldig bankkort legges frem og legitimering skjer ved personlig frammøte. Når eget kontonummer er registrert i Enibas systemer, kan man ved neste overføring gjøre avtale
per telefon/e-post om overføring via Telebank.

Rente på innestående beløp
Innestående beløp forrentes med den prosentsats som til enhver tid
er besluttet av styret for Eniba.

Fra 15. august 2020 er renten 1,40% p.a.
Fra 1. mai 2020 er renten 1,90% p.a.
Fra 20. november 2019 er renten 1,65% p.a.
Fra 1. november 2016 er renten 1,50% p.a.
Fra 15. desember 2015 er renten 1,90 % p.a.
Fra 1. oktober 2015 er renten 2,05 % p.a.
Fra 1. februar 2015 er renten 2,45 % p.a.
Fra 10. november 2014 er renten 3,00 % p.a.
Fra 1. September 2011 er renten 3,25 % p.a.
Fra 1. August 2009 er renten 3,00 % p.a.

Kontoutskrift
Kontoutskrift blir sendt ut en gang pr år – den 31.12. Ellers i året kan du be om utskrift pr papir eller epost når det måtte passe deg.