Gå til innholdet

Utlån

Utlån - Eniba

Vi legger vekt på å gi medlemmene tilbud om lån til konkurransedyktige priser og betingelser.

Innenfor styrets fullmakter forsøker vi å behandle lånesøknader så hurtig som mulig. Som hovedregel vil du få lån dersom du kan stille tilfredsstillende sikkerhet og ikke er notert for betydelige betalingsanmerkninger.

Alle våre lån er annuitetslån, noe som medfører at summen av renter og avdrag ved hvert forfall er like store i hele lånets løpetid. Det er ingen gebyrer eller andre omkostninger til Eniba, med unntak av refinansiering av lån hvor man trekker et gebyr på ett hundre kroner. Tinglysingsgebyr til staten etc. må dekkes av låntaker.

Vi tilbyr 2 lånetyper:

*Forbrukslån
Lån uten sikkerhet med inntil 150.000. Løpetiden avhengig av lånets størrelse:
– 100.000: 3 år
– 101.000 – 150.000: 5 år
Du må ha vært fast ansatt i minst 2 år samt ha minimum 60% stilling.

* Kapitallån
Det kreves pant i fast eiendom eller leilighet innenfor 80 % av verdi.
Inntil 25 års avdragstid.
Maksimalt utlånsbeløp: kr. 4.000.000.-
Faktisk utlånsgrense avhenger av takst og sikkerhet i kjøpsobjektet. Dette gjelder også fastsettelse av rente.

Framgangsmåte ved søknad:
Lånesøknaden finner du HER
Skriv ut, fyll ut og send til oss!

NB: Forrige måneds lønnsslipp og selvangivelse for siste år legges ved alle søknader.
Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!
Telefon: 23 15 95 23, Alternativ telefon: 23 15 95 20

Styret har vedtatt følgende satser for lån:
Kapitallån: 1,95%
Forbrukslån: 9,95%

Lånekalkulator

Beregningen er veiledende, og skal ikke betraktes som bindende lånetilbud.
Konkret lånetilbud fås ved henvendelse til Eniba.

Fyll ut feltene nedenfor (flytt med TAB eller musepeker):
NB! Bruk punktum som separasjonstegn (eks 9.95)

Rentesats, % pro anno..........................
Ønsket løpetid lån, antall år.................
Ønsket lånebeløp, kroner.....................
Månedsbetaling (avdrag og rente), kroner
Total rentekostnad for hele lånet. kroner

Siden 2009 har vi hatt følgende rentesatser:

Kapital/boliglån Forbrukslån
Fra 2020-08-15
Fra 2020-06-01
Fra 2020-05-01

Fra 2019-11-20
Fra 2016-11-01
Fra 2015-12-15
Fra 2015-10-01
Fra 2015-03-01
Fra 2011-09-01
Fra 2011-09-01
Fra 2010-07-01
Fra 2009-08-01
1,95%
2,45%
2,70%

2,45%
2,20 %

2,50 %
2,65 %
2,95 %
3,50 %
3,50 %
3,00 %
3,00 %
Fra 2014-11-30
Fra 2010-07-01
9,95%
7.95 %

Det månedlige beløpet som trekkes i lønn endres ikke ved rentejustering.
Når renten går ned, vil avdragene på lånet øke. Men når renten øker, vil avdragene bli mindre.